Покажи панела

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, специален, пясъчна буря, за модел CK02, 55×78см.

100.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, специален, пясъчна буря, за модел CK04, 55×98см.

110.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, специален, пясъчна буря, за модел FK04, 66×98см.

115.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, специален, пясъчна буря, за модел FK06, 66×118см.

120.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, специален, пясъчна буря, за модел FK08, 66×140см.

130.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, специален, пясъчна буря, за модел MK04, 78×98см.

125.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, специален, пясъчна буря, за модел MK06, 78×118см.

130.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, специален, пясъчна буря, за модел MK08, 78×140см.

135.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, специален, пясъчна буря, за модел MK10, 78×160см.

150.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, специален, пясъчна буря, за модел PK06, 94×118см.

135.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, специален, пясъчна буря, за модел PK08, 94×140см.

145.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, специален, пясъчна буря, за модел SK06, 114×118см.

150.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, специален, пясъчна буря, за модел SK08, 114×140см.

155.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, специална, пясъчна буря, CK02, 55×78см.

170.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, специална, пясъчна буря, CK04, 55×98см.

185.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, специална, пясъчна буря, FK04, 66×98см.

200.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, специална, пясъчна буря, FK06, 66×118см.

205.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, специална, пясъчна буря, FK08, 66×140см.

225.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, специална, пясъчна буря, MK04, 78×98см.

215.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, специална, пясъчна буря, MK06, 78×118см.

225.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, специална, пясъчна буря, MK08, 78×140см.

240.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, специална, пясъчна буря, MK10, 78×160см.

265.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, специална, пясъчна буря, PK06, 94×118см.

240.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, специална, пясъчна буря, PK08, 94×140см.

255.00 лв./бр.