Покажи панела

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, стандартен, изящно бяла, за модел CK02, 55×78см.

70.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, стандартен, изящно бяла, за модел CK04, 55×98см.

80.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, стандартен, изящно бяла, за модел FK04, 66×98см.

85.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, стандартен, изящно бяла, за модел FK06, 66×118см.

90.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, стандартен, изящно бяла, за модел FK08, 66×140см.

100.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, стандартен, изящно бяла, за модел MK04, 78×98см.

95.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, стандартен, изящно бяла, за модел MK06, 78×118см.

100.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, стандартен, изящно бяла, за модел MK08, 78×140см.

105.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, стандартен, изящно бяла, за модел MK10, 78×160см.

120.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, стандартен, изящно бяла, за модел PK06, 94×118см.

105.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, стандартен, изящно бяла, за модел PK08, 94×140см.

115.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, стандартен, изящно бяла, за модел SK06, 114×118см.

120.00 лв./бр.

VELUX Допълнителен плат за римска щора FHB, стандартен, изящно бяла, за модел SK08, 114×140см.

125.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, стандартна, изящно бяла, CK02, 55×78см.

140.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, стандартна, изящно бяла, CK04, 55×98см.

155.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, стандартна, изящно бяла, FK04, 66×98см.

170.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, стандартна, изящно бяла, FK06, 66×118см.

175.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, стандартна, изящно бяла, FK08, 66×140см.

195.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, стандартна, изящно бяла, MK04, 78×98см.

185.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, стандартна, изящно бяла, MK06, 78×118см.

195.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, стандартна, изящно бяла, MK08, 78×140см.

210.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, стандартна, изящно бяла, MK10, 78×160см.

235.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, стандартна, изящно бяла, PK06, 94×118см.

210.00 лв./бр.

VELUX Римска щора FHB, ръчна, стандартна, изящно бяла, PK08, 94×140см.

225.00 лв./бр.