Покажи панела

Вата 10см URSA DF 39 – 30x1x (7500x1200x100)

4.85 лв./кв.м.

Вата 10см URSA DF 39/Ab – 30x1x (7500x1200x100)

6.44 лв./кв.м.

Вата 10см URSA DF 42 – 36x1x (7000x1200x100)

3.70 лв./кв.м.

Вата 10см URSA SF 38 – 24x1x (5500x1200x100)

6.22 лв./кв.м.

Вата 10см URSA TWF FONO – 30x2x (7500x600x100)

5.55 лв./кв.м.

Вата 10см URSA DF 42/Ab – 36x1x (7000x1200x100)

6.38 лв./кв.м.

Вата 10см URSA FDP 2/V – 28x5x (1250x600x100)

12.28 лв./кв.м.

Вата 10см URSA GOLD SF 32h/Vk 18x1x(4000x1200x100)

15.49 лв./кв.м.

Вата 10см URSA SF 32 – 18x1x (4000x1200x100)

14.09 лв./кв.м.

Вата 10см URSA SF 34 – 24x1x (5600x1200x100)

7.97 лв./кв.м.

Вата 10см URSA TERRA 62Ph/VvVk – 16x4x (1200x600x100)

18.88 лв./кв.м.

Вата 10см URSA TERRA 78Ph – 36x6x (1250x600x100)

6.92 лв./кв.м.

Вата 12см URSA DF 39 – 30x1x (6200x1200x120)

5.87 лв./кв.м.

Вата 12см URSA SF 38 – 24x1x (4700x1200x120)

7.08 лв./кв.м.

Вата 12см URSA FDP 2/V – 28x4x (1250x600x120)

16.74 лв./кв.м.

Вата 12см URSA GOLD SF 32h/Vk 18x1x(3200x1200x120)

18.59 лв./кв.м.

Вата 12см URSA SF 32 – 18x1x (3200x1200x120)

16.90 лв./кв.м.

Вата 12см URSA SF 34 – 24x1x (4800x1200x120)

10.01 лв./кв.м.

Вата 12см URSA TERRA 62Ph/VvVk – 16x3x (1200x600x120)

23.18 лв./кв.м.

Вата 14см URSA DF 39 – 30x1x (5400x1200x140)

6.70 лв./кв.м.

Вата 14см URSA SF 38 – 24x1x (4000x1200x140)

8.48 лв./кв.м.

Вата 14см URSA GOLD SF 32h/Vk 18x1x(2800x1200x140)

21.68 лв./кв.м.

Вата 14см URSA SF 32 – 18x1x (2800x1200x140)

19.70 лв./кв.м.

Вата 14см URSA SF 34 – 24x1x (4000x1200x140)

11.13 лв./кв.м.