Стандартен Формуляр за упражняване правото на отказ от сключен договор от разстояние
    (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от сключен договор от разстояние)
    До "АНГРО ТРЕЙД" ООД, София 1360, бул. "Европа" №114, [email protected], тел.: 0700 42 000
    С настоящото Ви уведомявам / уведомяваме Ви, че се отказвам / отказваме от сключения от мен / нас договор за покупка на следните стоки / за предоставяне на следната услуга