Циментови изделия

 • Итонг

 • Циментова тухла - единица

  Техносим
 • Единичен комин

  Техносим
 • Двоен комин

  Техносим
 • Тухли - циментови

 • Коминни тела

 • Коминни преходи

 • Тротоарна плоча - 20 х 20 см

 • Тротоарна плоча - 30 х 30 см

 • Тротоарна плоча - 40 х 40 см